UAB „TOPKODAS“ (toliau – „TOPKODAS“) (įmonės kodas: 300895598, adresas Sniego  g. 19, Giraites k., Kauno r., LT-54311, Lietuva) rinks jūsų asmens duomenis, kad galėtų atsakyti į klausimus ir suteikti papildomą informaciją.

Informacija, kurią mes renkame ir pagrindinis jos rinkimo tikslas

Jūsų suteikta asmeninė informacija renkama teisėtiems su verslu susijusiems tikslams, įskaitant registracijos ir užklausų tvarkymą, informacijos jums siuntimą apie naujus įvykius, produktus ar pasiūlymus bei geriausių paslaugų jums suteikimą. Tvarkydami jūsų duomenis išvardintiems tikslams, mes visada atsižvelgiame į su jūsų asmens duomenimis susijusias teises.

Ši informacija teikiama savanoriškai. Tačiau, jei jūs nepateiksite prašomos informacijos, mes negalėsime sutvarkyti jūsų registracijos ir užklausų. Visą jūsų suteiktą informaciją mes laikome griežtai konfidencialia.

Mes renkame tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini aukščiau išvardintiems tikslams įgyvendinti. Šiai informacijai priskiriami tokie duomenys (tačiau jais neapsiribojama):
• Vardas ir pavardė
• Profesija
• Gyvenamoji valstybė
• El. pašto adresas
• Telefonas
• Bendrovės pavadinimas ir adresas (neprivaloma)
• Interesai ir prioritetai (neprivalomai)

Dalijimasis informacija: Su kuo mes ketiname dalintis informacija ir kodėl?

Mes nenuomojame ir neparduodame savo klientų elektroninio pašto adresų.

Tyrimai ir reklaminės akcijos

Kartais „TOPKODAS“ gali vykdyti tyrimus ir reklamines akcijas, kurioms renkama vartotojų informacija. Dalyvavimas tokiose akcijose yra savanoriškas.

Tiesioginė rinkodara

Jei nebenorite gauti naujienlaiškių ar reklaminio pobūdžio medžiagos, galite atsisakyti gauti šią informaciją. Tą padaryti galite per prenumeratos atsisakymo nuorodą reklaminio laiško apačioje arba, jei informaciją gaunate paštu, galite laišką mums grąžinti, jame pažymėdami, kad norite atsisakyti prenumeratos. Arba galite tiesiog kreiptis elektroniniu paštu info@topkodas.lt ir paprašyti, kad jus išregistruotų iš gavėjų sąrašo.

Asmens duomenų taisymas, keitimas arba ištrynimas

„TOPKODAS“ stengsis užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų teisingi, tikslūs ir aktualūs. Jei jūsų asmens duomenys yra neteisingi, pasikeitė arba, jei daugiau nenorite gauti informacijos iš „TOPKODAS“, mes pasistengsime informaciją kuo greičiau ištaisyti, atnaujinti arba ištrinti. Tą galite padaryti elektroniniu paštu info@topkodas.lt.

Teisė gauti savo asmens duomenis

Norėdami pasinaudoti savo teise ir gauti savo asmens duomenis, galite kreiptis į „TOPKODAS“ ir gauti asmens duomenis, kuriuos mes surinkome, sužinoti jų tvarkymo tikslus ir kam informacija buvo atskleista per pastaruosius metus. Ši informacija jums bus atskleista tuomet, kai „TOPKODAS“ darbuotojai nustatys jūsų tapatybę. Gavusi prašymą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, „TOPKODAS“ atsakys, ar konkretūs duomenys yra tvarkomi ir pateiks jums prašomus asmens duomenis per 30 (trisdešimt) dienų nuo pirmojo reikalavimo. Jei yra toks prašymas, kartą per kalendorinius metus asmens duomenys gali būti pateikti raštu nemokamai. Už tokį duomenų pateikimą renkamas mokestis neviršija „TOPKODAS“ išlaidų, patiriamų atskleidžiant tokius duomenis.

Pranešimas apie pakeitimus

„TOPKODAS“ pasilieka teisę keisti privatumo pranešimo turinį. Tokiu atveju bus atitinkamai keičiama paskutinio atnaujinimo data ir jūs būsite apie tai informuoti interneto svetainėje skelbiamame pranešime.

BDAR reikalavimų vykdymas

„TOPKODAS“ gerbia jūsų privatumą. Mes užtikriname, kad duomenys yra tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai. Yra trečiosios šalys, kurios taip pat gauna duomenis, tačiau šios šalys privalo laikytis lygiai tokių pačių griežtų standartų. Jūs turite teisę būti užmirštas ir elektroniniu paštu info@topkodas.lt pareikalauti savo asmens duomenų ir kitos su privatumu susijusios informacijos.

„TOPKODAS“ užtikrina jūsų asmens duomenų saugumą, įdiegdama asmens duomenų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose bei geriausiuose industrijos standartuose numatytas saugumo priemones. „TOPKODAS“ darbuotojai, kurie tvarko jūsų asmens duomenis, yra pakankamai kvalifikuoti ir informuoti kaip saugiai tvarkyti jūsų asmens duomenis. Be to, jie įsipareigoję užtikrinti jūsų asmens duomenų konfidencialumą. Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be jūsų išankstinio sutikimo arba nesant įstatymuose numatyto teisinio pagrindo.

Informuojame, kad pagal asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatas, jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis ir susipažinti su jų tvarkymu, taip pat pareikalauti asmens duomenis ištaisyti arba sunaikinti, apriboti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys yra tvarkomi pagal asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimus. Taip pat jūs turite kitas duomenų subjekto teises, kurias numato asmens duomenų apsaugos įstatymas.

Jei turite klausimų, kreipkitės į mus telefonu +370 655 58449 arba elektroniniu paštu info@topkodas.lt.